ADR diploma kopen? Voor velen die al in deze branche werkzaam zijn is dit bekende kost, maar ja er zijn er vast ook genoeg die de term wel herkennen, maar niet exact weten wat het inhoudt het ADR certificaat. Gelukkig ben je niet de enigste en daarom zullen wij het je helemaal uitleggen en stap voor stap laten zien wat een ADR diploma inhoudt, wanneer je deze nodig hebt en welke voorwaarden hieraan vast zitten. Lees gerust dit blogbericht even lekker door oom zo helemaal op de hoogte te zijn van alles wat je moet weten over het ADR diploma.

Wat is ADR?

Allereerst zullen we maar eens kijken waar de afkorting ADR nu precies voor staat. ADR is een Franstalige afkorting namelijk: Accord européen relatif au transports international de marchandises Dangereuses par Route. Wees gerust ons frans is ook niet meer wat het hoort te zijn dus we zullen het even in het Nederlands zetten. Het is simpelweg een Europees verdrag betreffende het internationaal vervoeren van gevaarlijke stoffen over de openbare weg. Dankzij dit verdrag moet iedereen die gevaarlijke stoffen vervoert de kennis hebben die nodig is om dit op een verantwoorde en veilige manier te kunnen doen voor zichzelf en alle andere weggebruikers. Kortom je leert tijdens de ADR cursus de basisregels en wetten die je moet weten bij dit soort gevaarlijke stoffen. Maar om welke stoffen gaat het dan precies? Het is onderverdeeld in 9 categorieën die we even voor je op een rijtje hebben gezet:

 1. Gassen
 2. Oxiderende stoffen
 3. Radioactieve stoffen
 4. Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 5. Brandbare vloeistoffen
 6. Brandbare vaste stoffen
 7. Bijtende stoffen
 8. radioactieve stoffen
 9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Zodra je beroepsmatig deze of een paar van deze stoffen moet gaan vervoeren start je eigenlijk altijd met de ADR basis cursus. Daarnaast kan je je specialiseren in de verschillende specifiekere opleidingen van de andere stoffen.

ADR diploma

Om je ADR diploma te behalen zal je een cursus moeten volgen. Tijdens deze cursus krijg je alles te weten van de veiligheidsvoorschriften en de belangrijkste bepalingen over het vervoeren van gevaarlijke stoffen op de openbare weg. Natuurlijk worden hier alle aspecten behandeld en zullen er diverse theorie stukken besproken worden. Ook het praktijkgedeelte komt aan bod, maar dit is niet in de vorm van een praktijk les waarbij je echt de weg op gaat. Dit zal meer in de vorm van ervaringen van de docent besproken worden. Je leert de verschillende wetten, maar beter nog leer je hoe je deze kan toepassen op je dagelijkse werk.Aan het eind van de cursus wordt bekeken of je voldoet aan de vakbekwaamheid eis en indien dat voldoende is mag je het certificaat op je rijbewijs bij laten schrijven en de gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren.

Er komen tijdens deze cursus/opleiding verschillende aspecten aan bod namelijk:

 1. Eigenschappen van de gevaarlijke stoffen
 2. De eisen aan het voertuig en de uitrusting
 3. Wettelijke voorschriften
 4. De benodigde documenten bij het vervoer
 5. Maatregelen voor bij een ongeval/incident
 6. Verschillende gevarenklassen van stoffen
 7. De persoonlijke beschermingsmiddelen
 8. De regels voor het vervoer, laden en lossen
 9. EHBO

Zodra dit alles met een voldoende is afgerond mag je een examen af leggen. En zodra dat is beoordeeld met een voldoende mag het certificaat op je rijbewijs bijgeschreven worden. Deze cursus en het diploma valt ook onder de Code 95 regeling en zal daarom ook punten opleveren voor de herhaling daarvan. Ook het ADR certificaat is 5 jaar geldig en zal daarna door middel van een herhaling cursus verlengt moeten worden.

Verlengen en Code 95

Zoals je al kon lezen krijg je voor dit ADR certificaat punten die nodig zijn voor het behalen van je Code 95. Je krijgt aan de hand van de gekozen cursus een bepaald aantal punten die je nodig hebt om je Code 95 te behalen of om te verlengen. Zowel de code 95 als het ADR certificaat zijn 5 jaar geldig. In de loop van die 5 jaar kan je voor je code 95 al nieuwe punten behalen om hem te kunnen verlengen, maar de ADR cursus kan je pas na bijna 5 jaar weer opnieuw volgen om te verlengen. Uiteraard hoef je voor het verlengen van de ADR cursus niet de gehele cursus wel opnieuw te volgen. Daar is een aparte cursus voor bedacht die er van uit gaat dat je de basiskennis al bezit omdat je al in het bezit bent van het ADR certificaat. Dit is zo geregeld omdat er in de loop van die 5 jaar behoorlijk wat kan veranderen op het gebied van veiligheid en wetten. En omdat iedereen na 5 jaar een verlenging cursus moet volgen blijft iedereen die met gevaarlijke stoffen op de weg gaat volledig op de hoogte van alle veiligheid eisen en voorschriften. Alleen op die manier blijft het vervoeren veilig voor iedereen die zich op de weg bevind.