Welke ADR-certificaten zijn er?

Welke adr certificaten zijn er? We hebben ze al eens behandeld in een ander blogbericht. De verschillende ADR-certificaten. Toen zijn we dieper ingegaan op klasse 7, maar hoeveel klassen zijn e eigenlijk? En wat houdt elke klasse ongeveer in? Wij hebben het helemaal voor je uitgezocht en zullen je hier alles over vertellen.

Welke certificaten zijn er allemaal?

In de loop van de jaren is er steeds meer regelgeving gekomen wat betreft het vervoer van verschillende goederen. Zo ook de regelgeving wat betreft het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Zo was er vroeger maar één aanduiding voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen, maar tegenwoordig zijn ze onderverdeeld in 9 hoofdklassen waarbij een aantal weer subklassen hebben.

  1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen
  2. Gassen
  3. Brandbare vloeistoffen
  4. Brandbare vaste stoffen
  5. Oxiderende stoffen
  6. Giftige stoffen
  7. Radioactieve stoffen
  8. Bijtende stoffen
  9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Elke categorie heeft zijn eigen specificaties en regels. Die allemaal alleen vervoerd mogen worden met de juiste certificaten. Deze certificaten moet je behalen zodat je kan aantonen dat je voldoende kennis in huis hebt om op een verantwoorde manier deze soort stoffen te vervoeren. We zullen ze even allemaal kort voor je uitleggen.

1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Hier gaat het voornamelijk over stoffen die ontploffingsgevaar met zich mee brengen. Denk dan aan vuurwerk, vuurpijlen, munitie en/of wapentuig. Zoals je wel zal snappen moet dit uiterst voorzichtig vervoerd worden om een explosie te voorkomen.

2. Gassen

Hier hebben we het vooral over verschillende soorten gassen die vervoert moeten worden waaronder stikstof, propaan en andere gassen die gebruikt worden. Hier is het hoofdgevaar vooral dat ze brandbaar zijn, maar ook verstikkend, bijtend en giftig.

3. Brandbare vloeistoffen

Nu zijn er natuurlijk veel verschillende brandbare stoffen te vinden. Natuurlijk wordt hier een duidelijke schifting in gemaakt. Zo gaat het in dit geval over brandbare vloeistoffen met een vlampunt van ten hoogste 60 graden Celsius.

4. Brandbare vaste stoffen

Deze klasse is onderverdeeld in 3 sub klassen.
Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen, zelf ontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen.
Dit zijn vaste stoffen die gemakkelijk zelf ontbranden door middel van bijvoorbeeld wrijving
Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen.
Dit zijn stoffen die zonder ontstekingsbron met zuurstof uit de lucht tot ontbranding kunnen komen.
Klasse 4.3: Stoffen die in contact met water brandbare stoffen ontwikkelen.
Zoals de naam al zegt zijn dit stoffen die, als ze in contact met water komen, brandbare gassen kunnen ontwikkelen en dan een explosief mengsel kunnen vormen.

5. Oxiderende stoffen

Ook deze klasse is onderverdeeld in 2 klassen.
Klasse 5.1: Oxiderende stoffen
Deze stoffen zijn vaak van zichzelf niet brandbaar, maar doordat zij zuurstof afstaan kunnen andere stoffen verbranden.
Klasse 5.2: Organische Peroxiden
Dit zijn instabiele stoffen, die bij normale of verhoogde temperatuur zich kunnen ontleden. Voornamelijk zijn dit hulpstukken van kunstof.

6. Giftige stoffen

Ook deze klasse is onderverdeeld in 2 klassen.
Klasse 6.1: Giftige stoffen
Deze stoffen kunnen bij inademing, aanraking van de huis of het inslikken ervan de menselijke gezondheid aantasten.
Klasse 6.2: Infectueuze stoffen
Deze stoffen hebben de eigenschap om ziekteverwekkers, zoals micro-organismen en andere verwekkers, met zich mee te dragen waardoor zij ziekten kunnen veroorzaken bij mens en/of dier.

7. Radioactieve stoffen

Deze stoffen kunnen spontaan energie in de vorm van onzichtbare straling uit zenden. Helaas heeft het verleden laten zien hoe gevaarlijk dit is.

8. Bijtende stoffen

Deze stoffen kunnen bij aanraking een chemische werking hebben en de bovenste huidlaag flink aantasten. Ook kan dit in het geval van lekkage andere goederen en/of voermiddelen vernielen.

9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Hier vallen natuurlijk heel veel stoffen en goederen onder. Denk eens aan de lithiumbatterijen. Het gaat hier vooral om stoffen die het milieu kunnen aantasten. Dus ook andere stoffen die tijdens vervoer een gevaar vertonen, maar niet onder de andere klassen valt.

Voor al deze klassen moet natuurlijk een certificaat behaald worden. Zoals je al wel kan lezen heeft elke klassen zijn eigen specifieke kenmerken waardoor de lesstof breed moet worden aangepakt. Je hebt in elk geval de opleiding ADR basis nodig om vanuit daar eventueel je te kunnen specialiseren in de verschillende klassen. Je gaat hierbij onderanderen de verschillende klassen leren onderscheiden en de daarbij behorende borden. Deze borden zie je achterop de vrachtwagen. Zij duiden aan welke klassen er in die vrachtwagen vervoert wordt. Deze certificaten zijn ook onderdeel van de Code 95 de je als beroepschauffeur op je rijbewijs hebt en elke 5 jaar moet vernieuwen. Ook deze certificaten moeten elke 5 jaar vernieuwd worden. Er veranderd altijd zoveel in de wetgeving en kennis op dit gebied dat deze bijscholing zeker van belang is.

Hopelijk ben je nu volledig op de hoogte van de verschillende ADR certificaten die er te behalen zijn. Mocht je nog meer informatie willen hebben in wat wij voor jou kunnen betekenen als opleider? Neem dan gerust eens contact met ons op.