Opleiding ADR 7

Opleiding ADR 7 halen? Wij van rijschool de Weerd bieden veel verschillende opleidingen aan. Waaronder ook de opleiding voor het behalen van een ADR certificaat. Wat is dit nu precies? Wat houdt de cursus in en wanneer heb je hem nodig. Het gaat in het kort over het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen. Dit wordt onderverdeeld in verschillende klassen. Wij gaan het hier voor je specifiek hebben over de klasse 7; het vervoeren van radioactieve stoffen. In onderstaand blogbericht zullen we je alles duidelijk uitleggen over het ADR certificaat en de specificaties ervan.

Wat is ADR precies?

ADR is een Franstalige afkorting namelijk: Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route. Nou is ons Frans ook niet meer bijgespijkerd sinds de middelbare school dus we zullen het voor je vertalen. Het is een Europees verdrag betreffende het INTERNATIONAAL vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Kortom bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten er zorg voor dragen dat hun chauffeurs voorzien zijn van een geldig ADR certificaat. Nu zijn er verschillende gevaarlijke stoffen om te vervoeren. Daarom is het onderverdeeld in verschillende klassen.

 1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 2. Gassen
 3. Brandbare vloeistoffen
 4. Brandbare vaste stoffen
 5. Oxiderende stoffen
 6. Giftige stoffen
 7. Radioactieve stoffen
 8. Bijtende stoffen
 9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

In dit blogbericht richten we ons even vooral op nummer 7 de Radioactieve stoffen. Zoals je al wel zal begrijpen is dit vervoer niet zonder risico’s en vandaar dan je hier dus een juiste opleiding voor moet hebben. Zowel voor je eigen veiligheid als die voor een ander.

Opleiding ADR 7, Wat is de inhoud van de opleiding?

Deze opleiding zorgt ervoor dat jij als chauffeur van gevaarlijke stoffen de juiste veiligheidsmaatregelen neemt om op de veiligste manier mogelijk deze stoffen te vervoeren. Deze cursus is verplicht als je gevaarlijke stoffen vervoert. Met deze cursus behaal je ook weer punten voor je code 95 die je elk 5 jaar moet vernieuwen. De cursus duurt 5 dagdelen en je mag hierna 14 punten bijschrijven bij je code 95. Ook deze opleiding ADR is vijf jaar geldig en zal daarna opnieuw behaald moeten worden., Dit omdat er steeds betere regelgevend ontstaat en je deze up to date moet houden als je veilig deze goederen wil vervoeren.

De volgende punten worden behandeld bij deze opleiding:

 1. Wettelijke voorschriften
 2. Eigenschappen van de gevaarlijke stoffen
 3. Gevarenklassen van stoffen
 4. De eisen aan het voertuig en de uitrusting
 5. De regels van het vervoer, laden en lossen
 6. Welke documenten je nodig hebt bij het vervoer
 7. De persoonlijke beschermingsmiddelen
 8. De maatregelen bij een ongeval/incident
 9. Eerste hulp

Zoals je al kon lezen duurt deze opleiding 5 dagdelen en er mag pas examen gedaan worden als alle lessen gevolgd zijn.

ADR klasse 7

Hier zullen we nog iets dieper ingaan op het specifieke deel van de ADR klasse 7. Want zoals je al weet gaat dit speciaal over radioactieve stoffen. We weten allemaal dat daar behoorlijk wat risico’s aan vastzitten dus het is niet zo gek dat er een aparte opleiding ingericht is voor deze klasse van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Maar het is zeker belangrijk dat dit soort stoffen vervoerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld eens aan medicijnen, ziekenhuisapparatuur en dat soort dingen. Daar wordt echt wel gebruik gemaakt van radioactieve stoffen. En die verplaatsen zichzelf niet van A naar B dus dat moet gebeuren door wel opgeleide en bekwame chauffeurs.

Om deze opleiding te mogen doen moet je in het bezit zijn van de ADR basisopleiding of daar ook examen in gaan doen. Alleen dan mag je je specialiseren in de klasse 7. en daarna deze stoffen gaan vervoeren. Nu zijn er ook een paar stoffen die door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) is vrijgesteld namelijk:

 1. radioactieve stoffen die worden verplaatst binnen een inrichting, die is onderworpen aan veiligheidsvoorschriften van toepassing in die inrichting en waarbij voor de verplaatsing geen gebruik wordt gemaakt van openbare wegen of spoorwegen.
 2. Radioactieve stoffen die een integraal bestanddeel zijn van het vervoermiddel.
 3. Radioactieve stoffen in producten voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, die zijn toegelaten door de bevoegde autoriteit voor verkoop aan eindgebruikers.
 4. Radioactieve stoffen die voor diagnose of behandeling in het lichaam van een persoon of levend dier zijn geïmplanteerd of ingebracht.
 5. natuurlijke stoffen en ertsen die natuurlijke radionucliden bevatten, die niet zijn bedoeld om te worden bewerkt met het oog op het gebruik van deze radionucliden, op voorwaarde dat de activiteitsconcentratie in deze stoffen 10 maal de in 2.2.7.7.2 aangegeven waarden niet overschrijdt.

Hopelijk hebben we je kunnen informeren over alles betreffende het ADR klasse 7 certificaat/opleiding. Ben je door dit blogbericht geïnteresseerd geraakt in meer van dit soort berichten met duidelijke informatie? Neem gerust eens een kijkje in onze kennisbank.