ADR-cursus op zaterdag

ADR-cursus op zaterdag. Je hebt ze vast wel eens zien rijden van die vrachtwagens met allemaal verschillende ruitvormige bordjes achterop. Deze vrachtauto’s vervoeren gevaarlijke stoffen. Maar dat mag natuurlijk niet zomaar zonder de juiste papieren. Vandaar dat er een ADR-certificaat nodig is om dit soort stoffen te mogen vervoeren. Een ADR-cursus kan je zelfs op zaterdag doen. Elk van deze chauffeurs moet dus in het bezit zijn van dit certificaat. Wat houdt dit certificaat precies is en wat nu als je dit certificaat graag op een zaterdag cursus wil halen? Wij hebben het voor je uitgezocht en alles hier in dit blogbericht duidelijk voor je opgeschreven.

Wat is ADR?

ADR komt vanuit Frankrijk. Het is een akkoord die internationaal is opgesteld voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen. De officiële benaming is: Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route. Kortom een Europees Internationaal verdrag over het vervoeren van gevaarlijke stoffen op de openbare weg. In dit verdrag maken ze verschil in het soort stof wat er vervoerd wordt. Zoals je wel zal snappen heeft elke soort stof zijn eigen manieren van veilig vervoeren. Zo hebben ze dus ook in de cursus verschil gemaakt waardoor je altijd de beste informatie en veiligheidstechnieken aangeleerd krijgt voor je op de weg gaat met dit soort gevaarlijke stoffen. Het is onderverdeeld in 9 categorieën.

 1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 2. Gassen
 3. Brandbare vloeistoffen
 4. Brandbare vaste stoffen
 5. Oxiderende stoffen
 6. Giftige stoffen
 7. Radioactieve stoffen
 8. Bijtende stoffen
 9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Inhoud van de ADR-cursus op zaterdag

Deze cursus wordt gegeven zodat deelnemers de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de openbare weg leren kennen. Ze leren ook het ADR/VLG en hoe ze dit alles moeten toepassen. Deze cursus is een onderdeel van de code 95 bijscholing en geeft je dus ook weer een aantal punten die je nodig hebt om deze code te mogen behouden. De duur van de cursus is 5 dagdelen waarbij je uiteindelijk 14 punten bij mag schrijven bij je code 95 nascholing. Maar wat houdt de cursus nu precies in? Je leert een aantal belangrijke zaken zoals:

 • Wettelijke voorschriften
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • Gevarenklassen van stoffen
 • Eisen aan voertuigen en uitrusting
 • Regels voor het vervoer, laden en lossen
 • Documenten bij het vervoer
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Maatregelen bij een ongeval/incident
 • Eerste hulp

Zodra je al deze lessen met een voldoende hebt afgerond volgt er een examen. En als je het examen met een voldoende hebt behaald mag je het certificaat ADR-certificaat Basis + Tank op je naam laten zetten. In dat geval is het certificaat 5 jaar geldig.

ADR-cursus op zaterdag

In de regel worden deze cursussen door de weeks gegeven, maar ook wij snappen dat het voor sommige bedrijven lastig is om door de weeks chauffeur te missen voor het volgen van deze belangrijke cursus. Daarom is er natuurlijk altijd van alles mogelijk. We gaan dan samen kijken of we het voor elkaar krijgen om de ADR-cursus op zaterdag te geven. Op die manier kan elke werknemer van het bedrijf dezelfde ADR-cursus op zaterdag volgen zonder dat er geen chauffeur meer zijn die de goederen op de weg kunnen vervoeren. Veel bedrijven hebben hier natuurlijk oren naar dus in overleg kunnen we altijd kijken wat er te regelen valt. De cursist kan in dat geval met zijn baas overleggen of dit gecompenseerd wordt of niet.

Dit is natuurlijk voor een bedrijf superhandig want op deze manier is al het personeel direct goed geschoold en lijdt het belangrijkste onderdeel van het transport geen vertraging op. Kortom als jij er oren naar hebt om deze cursus op zaterdag te volgen vraag dan gerust naar alle mogelijkheden zodat we samen kunnen kijken naar de beste oplossing die voor beide partijen goed werkt.

Hopelijk hebben we je genoeg geïnformeerd in de mogelijkheden die er zijn voor het halen van de ADR cursus op zaterdag. Ben je nu benieuwd naar alle andere blogberichten die wij hebben geschreven? Neem dan gerust eens een kijkje op onze kennisbank.