Vergoeding ADR certificaat.

Vergoeding ADR certificaat. Iedereen die werkzaam is in het vervoeren van gevaarlijke stoffen kent het wel. Het ADR certificaat die je nodig hebt om op een veilige manier de gevaarlijke stoffen te vervoeren. Wat dit certificaat allemaal inhoudt hebben we al eens eerder in een blogbericht uitgelegd, maar hoe zit het met de eventuele vergoeding vanuit de werkgever? Ook dat hebben we voor je uitgezocht en dat kan je allemaal vinden door onderstaand blogbericht te lezen.

ADR certificaat

Toch nog even een opfrissing van wat een ADR certificaat precies inhoudt. ADR is een Franstalige afkorting namelijk: Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route. En nu even in gewone taal? Natuurlijk! Het is een Europees verdrag betreffende het INTERNATIONAAL vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het is onderverdeeld in verschillende klassen namelijk: Ontplofbare stoffen en voorwerpen, Gassen, Brandbare vloeistoffen, Brandbare vaste stoffen, Oxiderende stoffen, Giftige stoffen, Radioactieve stoffen, Bijtende stoffen, Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen. In ons andere blogbericht kan je nog meer informatie vinden over dit specifieke verdrag.

Toch willen we nog even in het kort de inhoudt van dit certificaat toelichten. Als jij voor je werk de gevaarlijke stoffen zoals hierboven benoemd moet vervoeren is er bepaald dat je in het bezit moet zijn van genoeg kennis om dit op een veilige manier te kunnen doen. Dit voor jezelf, maar natuurlijk ook voor alle andere mede weggebruikers. In dit internationale verdrag is besloten dat elk land op dezelfde manier de veiligheid moet waarborgen en de juiste maatregelen moet treffen om deze stoffen veilig van A naar B te vervoeren.

Inhoud van de cursus

In deze cursus leer je alle belangrijke wettelijke bepalingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de openbare weg. Ook komt de ADR/VLG aan bod wat staat voor reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen. Na het behalen van deze cursus voldoe je aan de vakbekwaamheidseis die nodig is om deze gevaarlijke stoffen te vervoeren. Je leert de gevaren te herkennen, maar natuurlijk leer je vooral hoe je ze kan voorkomen of oplossen als het zich toch voordoet. Het certificaat is 5 jaar geldig en zal daarna weer door middel van een herhalingscursus vernieuwd moeten worden. Als je alle lesuren hebt volbracht en voldoende kennis hebt opgedaan zal je een examen moeten afleggen. Is dit examen voldoende gebleken dan ben je in het bezit van het certificaat en kan je er weer 5 jaar tegenaan.

Vergoeding vanuit de werkgever

In dit blogbericht hebben we vooral voor je uitgezocht wat de mogelijkheden zijn dat je werkgever de cursus vergoed. Natuurlijk kan dit per bedrijf verschillen, maar er zijn zeker mogelijkheden om het vanuit je werk vergoed te krijgen. Je hebt immers dit certificaat nodig om de goederen te mogen vervoeren. Dus jou baas heeft hier ook profijt van. Vandaar dat het FNV in de CAO heeft staan dat de werkgever deze studiekosten moet vergoeden. Het gaat dan om het cursusgeld, examengeld en natuurlijk de eventuele reiskosten. Daarnaast moet de werkgever ook de maximaal 40 lesuren vergoeden. Deze uren vallen niet onder de overwerkuren dus je krijgt hier 100% van vergoed.

Waarschijnlijk is dit bij bijna elke werkgever gewoon goed geregeld en zal je zonder enige problemen de cursusuren vergoed krijgen. Meestal worden er gezamenlijke cursussen gepland binnen het bedrijf waarin alle werknemers tegelijk de cursus kunnen volgen. Dit is vaak gemakkelijker te plannen. Als dat niet het geval is kan je altijd met je werkgever rond de tafel gaan zitten om alles te bespreken.

Ben je nu nieuwsgierig geworden naar de kosten voor deze cursus? Neem gerust eens en kijkje verder op onze website. Daar kan je alles vinden over de tarieven, cursusdagen en natuurlijk nog veel meer zaken. Of check onderstaande link voor de juiste tarieven die wij hant       eren.